Izobraževanje s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizmaIzobraževanje in usposabljanje


Pri vas izvedemo praktično izobraževanje in usposabljanje za zaposlene ter vas seznanimo z:
• Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1),
• Oceno tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma,
• dokumentacijo, ki jo je potrebno sprejeti,
• obveznostmi zavezancev,
• vsebino pregleda stranke,
• vrstami tveganj,
• itd...

Rok za izdelavo programa: do 31. 3. za tekoče leto.

Zakonska podlaga:
V skladu s 2. odstavkom 80. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) mora zavezanec skrbeti za redno strokovno usposabljanje in izobraževanje.

Cena izvedbe izobraževanja:
• kupci ocene tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma: 250 EUR + DDV,
• ostali naročniki izobraževanja: 350 EUR + DDV.
(Za večja podjetja, organizacije in interesna združenja pripravimo individualno ponudbo glede na predviden obseg vsebin)Program letnega strokovnega usposabljanja


Rok za izdelavo programa: do 31. 3. za tekoče leto.

Izdelava programa letnega strokovnega usposabljanja na podlagi ocene tveganja in Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1). V program se vsako leto vnesejo morebitne spremembe in dodatne obveznosti.

Zakonska podlaga:
V skladu s 4. odstavkom 80. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) mora organizacija pripraviti program letnega strokovnega usposabljanja in izobraževanja najpozneje do konca marca za tekoče leto.

INDIVIDUALNI PRISTOP
Dokumentacija se izdela individualno in je prilagojena naročniku.

Cena izdelave programa: 50 EUR + DDVDODATNE INFORMACIJE

Za dodatne informacije nas pokličite po telefonu na številko 031 438 988 ali nam pošljite elektronsko pošto na naslov: info@poslovni-biro.si.

NAROČILO

Naročilo pošljite po elektronski ali navadni pošti oziroma nas pokličite po telefonu.