Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizmaOcena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma

Za Vas izdelamo:
• oceno tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma;
• akt o izvajanju pregleda stranke;
• seznam indikatorjev;
• program letnega strokovnega usposabljanja;
• obrazce.

Zakonska podlaga:
12. člen Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1).

Oceno tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma morajo v skladu z zakonom izdelati:
• računovodski servisi,
• davčni svetovalci,
• revizorji,
• prodajalci, najemodajalci in posredniki v prometu z nepremičninami,
• prodajalci plemenitih kovin in izdelkov iz njih,
• prodajalci umetnin,
• banke, kreditodajalci in posredniki pri sklepanju kreditov in posojil,
• zavarovalnice, zavarovalni zastopniki in posredniki,
• menjalnice,
• odvetniki,
• notarji,
• itd…

Kaj pridobite z oceno tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma:

• uredite področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma;
• določite kriterije in višino tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma;
• določite način in postopek pregleda stranke;
• zadostite zakonskim zahtevam;
• zavarujete se pred inšpekcijskim nadzorom;
• izognete se zakonsko predpisanim kaznim;
• itd…

INDIVIDUALNI PRISTOP
Dokumentacija se izdela individualno in je prilagojena naročniku.

Cena izdelave: 230 EUR + DDV
Cena vključuje tudi izdelavo programa usposabljanja, ki je vsakoletna obveznost do 31. 3. za tekoče leto.
(Za večja podjetja in podjetja s kompleksnejšo strukturo pripravimo individualno ponudbo)Notranja kontrola in imenovanje pooblaščenca


Za Vas izdelamo:
• pravilnik o izvajanju notranje kontrole in imenovanju pooblaščenca;
• sklep o imenovanju pooblaščenca in namestnika pooblaščenca za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma;
• obvestilo o imenovanju pooblaščenca in namestnika pooblaščenca za Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja;
• obrazci za izvajanje notranje kontrole.

Zakonska podlaga:
12., 76. in 81. člen Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1).

Cena izdelave pravilnika in sklepov: 100 EUR + DDVObveščanje o spremembah


Na vaš elektronski naslov vas bomo redno obveščali o spremembah na področju preprečevanja pranja denarja in financirnaja terorizma.

Cena obveščanja je 60 EUR + DDV / leto.DODATNE INFORMACIJE

Za dodatne informacije nas pokličite po telefonu na številko 040 292 004 ali nam pošljite elektronsko pošto na naslov: info@poslovni-biro.si.

NAROČILO
Naročilo pošljite po elektronski ali navadni pošti oziroma nas pokličite po telefonu.