Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornostiV pravilniku o disciplinski in odškodninski odgovornosti se med drugim določi:

• vrste kršitev delovnih obveznosti;
• vrste disciplinskih sankcij;
• postopek ugotavljanja kršitev;
• načine določanja odškodnin;
• itd…

Zakaj delodajalec potrebuje pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti?

Delodajalec s tem pravilnikom postavi pravila v podjetju in opredeli dejanja, ki so na delovnem mestu smatrajo za kršitev delovnih obveznosti. Prav tako določi tudi sankcije v primeru, ko zaposleni stori kršitev. S tem poskrbi za red in za upoštevanje delovnih pravil v podjetju.


INDIVIDUALNI PRISTOP
Dokumentacija se izdela individualno in je prilagojena naročniku.

Cena izdelave: 170 EUR + DDV
(Za večja podjetja in podjetja s kompleksnejšo strukturo pripravimo individualno ponudbo)

DODATNE INFORMACIJE
Za dodatne informacije nas pokličite po telefonu na številko 031 438 988 ali nam pošljite elektronsko pošto na naslov: info@poslovni-biro.si.

NAROČILO

Naročilo pošljite po elektronski ali navadni pošti oziroma nas pokličite po telefonu.