Pravilnik o varstvu osebnih podatkovSplošna uredba EU o varstvu podatkov (GDPR) začne veljati dne 25. 5. 2018!

S pravilnikom o varstvu osebnih podatkov se določi način varovanja osebnih podatkov in osebe, ki imajo dostop do osebnih podatkov.


Za Vas izdelamo:
• pravilnik o varstvu osebnih podatkov;
• katalog zbirke osebnih podatkov (izdelamo za vsako zbirko podatkov posebej);
• pogodbo o obdelavi osebnih podatkov (če posredujete osebne podatke - npr. v rač. servis);
• izjave o seznanjenosti odgovornih oseb in ostalih zaposlenih;
• vzorec osebne privolitve za obdelavo osebnih podatkov;
• sklep o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov.

Dokumentacija se pripravi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR).


Najpomembnejše spremembe v Splošni uredbi EU o varstvu podatkov (GDPR):

• osebna privolitev za obdelavo osebnih podatkov;
• imenovanje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov;
• obveščanje o vdorih v osebne podatke;
• ocene učinkov, ko obstaja večje tveganje;
• posredovanje osebnih podatkov v obdelavo pogodbenemu partnerju;
• itd…

Kaj pridobite z izdelavo pravilnika in ostale dokumentacije?

• uredite področje varstva osebnih podatkov;
• zadostite zakonskim zahtevam in zahtevam Splošne uredbe;
• zavarujete se pred inšpekcijskim nadzorom in predpisanimi kaznimi;
• uredite zbirke osebnih podatkov;
• določite način varovanja osebnih podatkov;
• določite odgovorne osebe za varstvo osebnih podatkov;
• itd…

INDIVIDUALNI PRISTOP
Dokumentacija se izdela individualno in je prilagojena naročniku.

Cena izdelave: 170 EUR + DDV
(Za večja podjetja in podjetja s kompleksnejšo strukturo pripravimo individualno ponudbo)Vpis v register Informacijskega pooblaščenca


Vpis zbirk podatkov v register Informacijskega pooblaščenca, morajo zavezanci opraviti v skladu s 27. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). V register se vpišejo podatki iz kataloga zbirk osebnih podatkov.

Vpis v register Informacijskega pooblaščenca opravimo elektronsko preko portala, ki ga je pripravil Informacijski pooblaščenec.

Cena vpisa v register Informacijskega pooblaščenca: 50 EUR + DDV

DODATNE INFORMACIJE
Za dodatne informacije nas pokličite po telefonu na številko 031 438 988 ali nam pošljite elektronsko pošto na naslov: info@poslovni-biro.si.

NAROČILO

Naročilo pošljite po elektronski ali navadni pošti oziroma nas pokličite po telefonu.