Ocena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma

Ocena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma

Za Vas izdelamo:
• oceno tveganja;
• akt o izvajanju pregleda stranke;
• seznam indikatorjev;
• program usposabljanja;
• pravilnik o izvajanju notranje kontrole;
• obrazce, izjave in sklepe.

Več

Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc

Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc

V pravilniku določimo:
• način ugotavljanja;
• postopek preverjanja;
• ukrepe in sankcije v primeru kršitev.​

Več

Dokumentacija za varsto osebnih podatkov (GDPR)​

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

Za Vas izdelamo:
• pravilnik;
• zbirke osebnih podatkov;
• oceno učinkov;
• pogodbo o obdelavi,
• izjave o varovanju osebnih podatkov;
• soglasja.

Več

Pravilnik o delovnem času in vodenju evidenc delovnega časa ​

Pravilnik o delovnem času in vodenju evidenc delovnega časa

Vsebina pravilnika:
• način evidentiranja delovnega časa;
• trajanje delovnega časa;
• razporeditev delovnega časa;
• delo izven delovnega časa.

Več

Pravilnik o prepovedi mobinga

Pravilnik o prepovedi mobinga

V pravilniku določimo:
• načine ugotavljanja kršitev;
• ukrepe in obveznosti v primeru kršitev;
• pravice in način nudenja pomoči žrtvi;
• sankcije za kršitelje.

Več

Sistemizacija delovnih mest

Sistemizacija delovnih mest

Za Vas izdelamo:
• pravilnik o sistemizaciji delovnih mest;
• opise delovnih mest;
• organizacijsko shemo.

Več

Izdelava prilagojena naročniku

  • individualna izdelava dokumentacije,
  • vsebina vezana na vaše podjetje,
  • prilagojeno vaši dejavnosti.

Zakaj izbrati nas?

  • brezplačen pregled dokumentov,
  • izdelava na podlagi odločbe inšpektorja,
  • dokumentacija iz različnih področij.