Izobraževanje s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

Izobraževanje in usposabljanje

Pri vas izvedemo praktično izobraževanje in usposabljanje za zaposlene ter vas seznanimo z:
• Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1),
• Oceno tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma,
• dokumentacijo, ki jo je potrebno sprejeti,
• obveznostmi zavezancev,
• vsebino pregleda stranke,
• vrstami tveganj,
• itd…

Rok za izdelavo programa: do 31. 3. za tekoče leto.

Zakonska podlaga:
V skladu s 2. odstavkom 80. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) mora zavezanec skrbeti za redno strokovno usposabljanje in izobraževanje.

Cena izvedbe izobraževanja na daljavo: 350 EUR + DDV
Cena izvedbe izobraževanja v živo: 500 EUR + DDV
(Za večja podjetja, organizacije in interesna združenja pripravimo individualno ponudbo glede na predviden obseg vsebin)


Program letnega strokovnega usposabljanja

Rok za izdelavo programa: do 31. 3. za tekoče leto.

Izdelava programa letnega strokovnega usposabljanja na podlagi ocene tveganja in Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1). V program se vsako leto vnesejo morebitne spremembe in dodatne obveznosti.

Zakonska podlaga:
V skladu s 4. odstavkom 80. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) mora organizacija pripraviti program letnega strokovnega usposabljanja in izobraževanja najpozneje do konca marca za tekoče leto.

INDIVIDUALNI PRISTOP
Dokumentacija se izdela individualno in je prilagojena naročniku.

Cena izdelave programa: 100 EUR + DDV


DODATNE INFORMACIJE IN NAROČILO

Za dodatne informacije nas pokličite po telefonu na številko 040 292 004 ali nam pošljite elektronsko pošto na naslov: info@poslovni-biro.si.