Izobraževanje

Izobraževanje s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

Izobraževanje in usposabljanje

Pri vas izvedemo praktično izobraževanje in usposabljanje za zaposlene ter vas seznanimo z:
• Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2),
• Oceno tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma,
• dokumentacijo, ki jo je potrebno sprejeti,
• obveznostmi zavezancev,
• vsebino pregleda stranke,
• vrstami tveganj,
• itd…

Rok za izdelavo programa: do 31. 3. za tekoče leto.

Zakonska podlaga:
V skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) mora zavezanec skrbeti za redno strokovno usposabljanje in izobraževanje.

Cena izvedbe izobraževanja na daljavo: 350 EUR + DDV
Cena izvedbe izobraževanja v živo: 490 EUR + DDV
(Za večja podjetja, organizacije in interesna združenja pripravimo individualno ponudbo glede na predviden obseg vsebin)