Ocena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma

Ocena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma (do 3 zaposleni):
• oceno tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma;
• akt o izvajanju pregleda stranke;
• seznam indikatorjev;
• program letnega strokovnega usposabljanja;
• obrazce in izjave.

INDIVIDUALNI PRISTOP
Dokumentacija se izdela individualno in je prilagojena naročniku.

Cena izdelave: 290 EUR + DDV (do 3 zaposleni)
Cena vključuje tudi izdelavo programa usposabljanja, ki je vsakoletna obveznost do 31. 3. za tekoče leto.
(Za večja podjetja in podjetja s kompleksnejšo strukturo pripravimo individualno ponudbo)

Zakonska podlaga:
17. člen Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2).

Predpisane kazni:
Od 3.000 EUR do 60.000 za pravno osebo, če ne izdela ocene tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma.


Ocena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma (4 ali več zaposlenih):
• oceno tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma;
• akt o izvajanju pregleda stranke;
• seznam indikatorjev;
• program letnega strokovnega usposabljanja;
• pravilnik o izvajanju notranje kontrole in imenovanju pooblaščenca;
• sklep o imenovanju pooblaščenca in namestnika pooblaščenca;
• obrazce in izjave.

INDIVIDUALNI PRISTOP
Dokumentacija se izdela individualno in je prilagojena naročniku.

Cena izdelave: 390 EUR + DDV (4 ali več zaposlenih)
Cena vključuje tudi izdelavo programa usposabljanja, ki je vsakoletna obveznost do 31. 3. za tekoče leto.
(Za večja podjetja in podjetja s kompleksnejšo strukturo pripravimo individualno ponudbo)

Zakonska podlaga:
17. člen Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2).

Predpisane kazni:
Od 3.000 EUR do 60.000 za pravno osebo, če ne izdela ocene tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma.


Oceno tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma morajo v skladu z zakonom izdelati:
• računovodski servisi,
• davčni svetovalci,
• revizorji,
• prodajalci, najemodajalci in posredniki v prometu z nepremičninami,
• prodajalci plemenitih kovin in izdelkov iz njih,
• prodajalci umetnin,
• banke, kreditodajalci in posredniki pri sklepanju kreditov in posojil,
• zavarovalnice, zavarovalni zastopniki in posredniki,
• menjalnice,
• odvetniki,
• notarji,
• itd…


Spletno video izobraževanje

Spletno video izobraževanje zajema vsebine s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Izobraževanje je razdeljeno na 11 vsebinskih sklopov in zajema vse najpomembnejše vsebine, ki jih morate zavezanci poznati pri opravljanju svoje dejavnosti. Naročniki prejmete povezavo do posnetih video vsebin.

Cena video izobraževanja: 80 EUR + DDV


DODATNE INFORMACIJE

Za dodatne informacije nas pokličite po telefonu na številko 040 292 004 ali nam pošljite elektronsko pošto na naslov: info@poslovni-biro.si.

NAROČILO
Naročilo pošljite po elektronski ali navadni pošti oziroma nas pokličite po telefonu.