Ocena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma

Za Vas izdelamo:
• oceno tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma;
• akt o izvajanju pregleda stranke;
• seznam indikatorjev;
• program letnega strokovnega usposabljanja;
• obrazce.

Zakonska podlaga:
17. člen Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2).

Oceno tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma morajo v skladu z zakonom izdelati:
• računovodski servisi,
• davčni svetovalci,
• revizorji,
• prodajalci, najemodajalci in posredniki v prometu z nepremičninami,
• prodajalci plemenitih kovin in izdelkov iz njih,
• prodajalci umetnin,
• banke, kreditodajalci in posredniki pri sklepanju kreditov in posojil,
• zavarovalnice, zavarovalni zastopniki in posredniki,
• menjalnice,
• odvetniki,
• notarji,
• itd…

Kaj pridobite z oceno tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma:
• uredite področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma;
• določite kriterije in višino tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma;
• določite način in postopek pregleda stranke;
• zadostite zakonskim zahtevam;
• zavarujete se pred inšpekcijskim nadzorom;
• izognete se zakonsko predpisanim kaznim;
• itd…

INDIVIDUALNI PRISTOP
Dokumentacija se izdela individualno in je prilagojena naročniku.


Cena izdelave: 270 EUR + DDV
Cena vključuje tudi izdelavo programa usposabljanja, ki je vsakoletna obveznost do 31. 3. za tekoče leto.
(Za večja podjetja in podjetja s kompleksnejšo strukturo pripravimo individualno ponudbo)


Notranja kontrola in imenovanje pooblaščenca

Za Vas izdelamo:
• pravilnik o izvajanju notranje kontrole in imenovanju pooblaščenca;
• sklep o imenovanju pooblaščenca in namestnika pooblaščenca za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma;
• obvestilo o imenovanju pooblaščenca in namestnika pooblaščenca za Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja;
• obrazci za izvajanje notranje kontrole.

Zakonska podlaga:
17., 83. in 88. člen Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2).

Doplačilo za izdelavo pravilnika in sklepov: 120 EUR + DDV


Spletno video izobraževanje

Spletno video izobraževanje zajema vsebine s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Izobraževanje je razdeljeno na 11 vsebinskih sklopov in zajema vse najpomembnejše vsebine, ki jih morate zavezanci poznati pri opravljanju svoje dejavnosti. Naročniki prejmete povezavo do posnetih video vsebin.

Cena video izobraževanja: 80 EUR + DDV


Obveščanje o spremembah

Na vaš elektronski naslov vas bomo redno obveščali o spremembah na področju preprečevanja pranja denarja in financirnaja terorizma.

Cena obveščanja: 60 EUR + DDV / leto


DODATNE INFORMACIJE

Za dodatne informacije nas pokličite po telefonu na številko 040 292 004 ali nam pošljite elektronsko pošto na naslov: info@poslovni-biro.si.

NAROČILO
Naročilo pošljite po elektronski ali navadni pošti oziroma nas pokličite po telefonu.