Ocena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma

Ocena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma (do 3 zaposleni):
• oceno tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma;
• akt o izvajanju pregleda stranke;
• seznam indikatorjev;
• program letnega strokovnega usposabljanja;
• obrazce in izjave.

INDIVIDUALNI PRISTOP
Dokumentacija se izdela individualno in je prilagojena naročniku.

Cena izdelave: od 350 EUR + DDV (do 3 zaposleni)
Cena vključuje tudi izdelavo programa usposabljanja, ki je vsakoletna obveznost do 31. 3. za tekoče leto.
(Za večja podjetja in podjetja s kompleksnejšo strukturo pripravimo individualno ponudbo)

Zakonska podlaga:
17. člen Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2).

Predpisane kazni:
Od 3.000 EUR do 60.000 za pravno osebo, če ne izdela ocene tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma.


Ocena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma (4 ali več zaposlenih):
• oceno tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma;
• akt o izvajanju pregleda stranke;
• seznam indikatorjev;
• program letnega strokovnega usposabljanja;
• pravilnik o izvajanju notranje kontrole in imenovanju pooblaščenca;
• sklep o imenovanju pooblaščenca in namestnika pooblaščenca;
• obrazce in izjave.

INDIVIDUALNI PRISTOP
Dokumentacija se izdela individualno in je prilagojena naročniku.

Cena izdelave: od 490 EUR + DDV (4 ali več zaposlenih)
Cena vključuje tudi izdelavo programa usposabljanja, ki je vsakoletna obveznost do 31. 3. za tekoče leto.
(Za večja podjetja in podjetja s kompleksnejšo strukturo pripravimo individualno ponudbo)

Zakonska podlaga:
17. člen Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2).

Predpisane kazni:
Od 3.000 EUR do 60.000 za pravno osebo, če ne izdela ocene tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma.


Oceno tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma morajo v skladu z zakonom izdelati:
• računovodski servisi,
• davčni svetovalci,
• revizorji,
• prodajalci, najemodajalci in posredniki v prometu z nepremičninami,
• prodajalci plemenitih kovin in izdelkov iz njih,
• prodajalci umetnin,
• banke, kreditodajalci in posredniki pri sklepanju kreditov in posojil,
• zavarovalnice, zavarovalni zastopniki in posredniki,
• menjalnice,
• odvetniki,
• notarji,
• itd…


DODATNE INFORMACIJE

Za dodatne informacije nas pokličite po telefonu na številko 040 292 004 ali nam pošljite elektronsko pošto na naslov: info@poslovni-biro.si.