Pravilnik o blagajniškem poslovanju

S pravilnikom o blagajniškem poslovanju se natančneje opredeli blagajniško poslovanje v podjetju. Določijo se možnosti in postopek za gotovinska vplačila in izplačila, naloge blagajnika, hrambo gotovine in blagajniške dokumentacije in vodenje evidenc o blagajniškem poslovanju.

Za Vas izdelamo:
• pravilnik o blagajniškem poslovanju,
• sklep o blagajniškem maksimumu,
• vzorec zapisnika o popisu blagajne ob primopredaji.

Pravilnik o blagajniškem poslovanju potrebujejo:
• trgovine;
• podjetja, ki poslujejo preko blagajne;
• podjetja, ki prejemajo plačila v gotovini;
• podjetja, ki plačujejo z gotovino;
• itd…

INDIVIDUALNI PRISTOP
Dokumentacija se izdela individualno in je prilagojena naročniku.

Cena izdelave: 190 EUR + DDV
(Za večja podjetja in podjetja s kompleksnejšo strukturo pripravimo individualno ponudbo)

DODATNE INFORMACIJE

DODATNE INFORMACIJE IN NAROČILO

Za dodatne informacije oziroma naročilo nas pokličite po telefonu na številko 040 292 004 ali nam pošljite elektronsko pošto na naslov: info@poslovni-biro.si.