Pravilnik o delovnem času in vodenju evidenc delovnega časa

S pravilnikom o o delovnem času in vodenju evidenc delovnega časa se med drugim določi:
• način evidentiranja delovnega časa;
• trajanje delovnega časa;
• razporeditev delovnega časa;
• delo izven delovnega časa;
• itd…

Zakonska podlaga:
• Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV);
• Zakon o delovnih razmerjih (ZDR–1).

INDIVIDUALNI PRISTOP
Dokumentacija se izdela individualno in je prilagojena naročniku.

Cena izdelave je odvisna od obsega vsebin.

DODATNE INFORMACIJE IN NAROČILO

Za dodatne informacije oziroma naročilo nas pokličite po telefonu na številko 040 292 004 ali nam pošljite elektronsko pošto na naslov: info@poslovni-biro.si.