Pravilnik o plačah

S pravilnikom o plačah se določi:
• višine plač na posameznih delovnih mestih;
• način določanja dodatkov;
• višino in upravičenost do dodatkov;
• kriterije delovne uspešnosti;
• itd…

INDIVIDUALNI PRISTOP
Dokumentacija se izdela individualno in je prilagojena naročniku.

Cena izdelave je odvisna od obsega in kompleksnosti izdelave.

DODATNE INFORMACIJE IN NAROČILO

Za dodatne informacije oziroma naročilo nas pokličite po telefonu na številko 040 292 004 ali nam pošljite elektronsko pošto na naslov: info@poslovni-biro.si.