Pravilnik o plačah

S pravilnikom o plačah se določi:
• višine plač na posameznih delovnih mestih;
• način določanja dodatkov;
• višino in upravičenost do dodatkov;
• kriterije delovne uspešnosti;
• itd…

INDIVIDUALNI PRISTOP
Dokumentacija se izdela individualno in je prilagojena naročniku.

Cena izdelave: 190 EUR + DDV
(Za večja podjetja in podjetja s kompleksnejšo strukturo pripravimo individualno ponudbo)

DODATNE INFORMACIJE IN NAROČILO

Za dodatne informacije oziroma naročilo nas pokličite po telefonu na številko 040 292 004 ali nam pošljite elektronsko pošto na naslov: info@poslovni-biro.si.