Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc

Za vas izdelamo pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc.

V skladu z 51. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu delavec ne sme delati ali biti na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc. Delodajalec ugotavlja ali je delavec pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc po postopku in na način, ki ga določi z internim aktom.

Delodajalec ima torej pravico stanje delavca preveriti z alkotestom, oziroma ga poslati na pregled k pooblaščenemu zdravniku, ki preveri vpliv alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc, samo v primeru, da ima postopek in način preverjanja določen v internem aktu – torej v pravilniku o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc.

V pravilniku o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc med drugim določite:
• način ugotavljanja in znake dela pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc;
• postopek preverjanja dela pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc;
• ukrepe v primeru kršitev;
• sankcije za kršitelje;
• itd…

Zakaj delodajalec potrebuje pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc?
Delodajalec, ki nima tega pravilnika, ne sme preveriti, če je delavec pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc, saj nima določenega postopka in načina preverjanja.


INDIVIDUALNI PRISTOP
Dokumentacija se izdela individualno in je prilagojena naročniku.

Cena izdelave: od 290 EUR + DDV
(Za večja podjetja in podjetja s kompleksnejšo strukturo pripravimo individualno ponudbo)

DODATNE INFORMACIJE
Za dodatne informacije nas pokličite po telefonu na številko 040 292 004 ali nam pošljite elektronsko pošto na naslov: info@poslovni-biro.si.

NAROČILO
Naročilo pošljite po elektronski ali navadni pošti oziroma nas pokličite po telefonu.