Pravilnik o računovodstvu

Zakaj potrebujete pravilnik o računovodstvu?
Pravne osebe s pravilnikom podrobneje uredijo način sestavljanja knjigovodskih listin, vrste knjigovodskih listin, odgovornost za sestavo, gibanje in kontrolo knjigovodskih listin ter njihovo hranjenje v skladu z Zakonom o računovodstvu in SRS.

Kaj pridobite s pravilnikom o računovodstvu:
• dodatno uredite področje računovodstva v vašem podjetju;
• zadostite zakonskim zahtevam;
• zavarujete se pred inšpekcijskim nadzorom;
• določite način sestavljanja knjigovodskih listin;
• opredelite vrste knjigovodskih listin;
• določite odgovornosti za sestavo knjigovodskih listin;
• določite način kontrole knjigovodskih listin;
• določite način hranjenja knjigovodskih listin;
• itd…

INDIVIDUALNI PRISTOP
Dokumentacija se izdela individualno in je prilagojena naročniku.

Cena izdelave je odvisna od obsega in kompleksnosti izdelave.

DODATNE INFORMACIJE IN NAROČILO

Za dodatne informacije oziroma naročilo nas pokličite po telefonu na številko 040 292 004 ali nam pošljite elektronsko pošto na naslov: info@poslovni-biro.si.