Pravilnik o računovodstvu

Zakaj potrebujete pravilnik o računovodstvu?
Pravne osebe s pravilnikom podrobneje uredijo način sestavljanja knjigovodskih listin, vrste knjigovodskih listin, odgovornost za sestavo, gibanje in kontrolo knjigovodskih listin ter njihovo hranjenje v skladu z Zakonom o računovodstvu in SRS.

Kaj pridobite s pravilnikom o računovodstvu:
• dodatno uredite področje računovodstva v vašem podjetju;
• zadostite zakonskim zahtevam;
• zavarujete se pred inšpekcijskim nadzorom;
• določite način sestavljanja knjigovodskih listin;
• opredelite vrste knjigovodskih listin;
• določite odgovornosti za sestavo knjigovodskih listin;
• določite način kontrole knjigovodskih listin;
• določite način hranjenja knjigovodskih listin;
• itd…

INDIVIDUALNI PRISTOP
Dokumentacija se izdela individualno in je prilagojena naročniku.

Cena izdelave: 300 EUR + DDV
(Za večja podjetja in podjetja s kompleksnejšo strukturo pripravimo individualno ponudbo)

DODATNE INFORMACIJE IN NAROČILO

Za dodatne informacije oziroma naročilo nas pokličite po telefonu na številko 040 292 004 ali nam pošljite elektronsko pošto na naslov: info@poslovni-biro.si.