Pravilnik o sledilnih napravah v službenih vozilih

S pravilnikom o sledilnih napravah v službenih vozilih se med drugim določi:
• vozila, na katerih so nameščene sledilne naprave;
• pravila in namen uporabe sledilnih naprav;
• pravice in obveznosti uporabnikov;
• omejitve pri preverjanju sledilnih naprav;
• sankcije v primeru kršitev;
• itd…

Kdo potrebuje pravilnik o sledilnih napravah v službenih vozilih?
Pravilnik o sledilnih napravah v službenih vozilih je namenjen podjetjem, ki imajo v lasti službena vozila z vgrajenimi sledilnimi napravami.

INDIVIDUALNI PRISTOP
Dokumentacija se izdela individualno in je prilagojena naročniku.

Cena izdelave: 290 EUR + DDV
(Za večja podjetja in podjetja s kompleksnejšo strukturo pripravimo individualno ponudbo)

DODATNE INFORMACIJE IN NAROČILO

Za dodatne informacije oziroma naročilo nas pokličite po telefonu na številko 040 292 004 ali nam pošljite elektronsko pošto na naslov: info@poslovni-biro.si.