Pravilnik o službenih potovanjih

S pravilnikom o službenih potovanjih se med drugim določi:
• pravice in obveznosti zaposlenih na službenih potovanjih;
• načine nadzora nad delom zaposlenega na službenem potovanju;
• upravičene stroške na službenem potovanju;
• načine evidentiranja stroškov službenega potovanja;
• sankcije v primeru kršitev obveznosti;
• itd…

Kdo potrebuje pravilnik o službenih potovanjih?
Pravilnik o službenih potovanjih je namenjen podjetjem, katerih zaposleni opravljajo pogosta službena potovanja v tujino, oziroma v tujini opravijo tudi del svojih delovnih obveznosti.

INDIVIDUALNI PRISTOP
Dokumentacija se izdela individualno in je prilagojena naročniku.

Cena izdelave: 190 EUR + DDV
(Za večja podjetja in podjetja s kompleksnejšo strukturo pripravimo individualno ponudbo)

DODATNE INFORMACIJE IN NAROČILO

Za dodatne informacije oziroma naročilo nas pokličite po telefonu na številko 040 292 004 ali nam pošljite elektronsko pošto na naslov: info@poslovni-biro.si.