Pravilnik o ukrepih v primeru nasilja tretjih oseb

S Pravilnikom o ukrepih v primeru nasilja tretjih oseb se med drugim določi:
• načine ravnanja v primeru poskusov fizičnih ali psihičnih napadov na zaposlene;
• načine ravnanja v primeru ropov, ugrabitev, groženj s strelnim ali hladnim orožjem;
• ukrepe v primeru napadov;
• pristojnosti in odgovornosti za izvrševanje varnostnih ukrepov;
• načine obveščanja in izobraževanja zaposlenih, ki so izpostavljeni nevarnostim;
• itd…

Kdo potrebuje pravilnik o ukrepih v primeru nasilja tretjih oseb?
Pravilnik o ukrepih v primeru nasilja tretjih oseb potrebujejo podjetja, kjer obstaja večja nevarnost za nasilje tretjih oseb. To so na primer podjetja, ki poslujejo z gotovino in pri katerih prihajajo zaposleni v neposredni stik s strankami. Pravilnik se izdela na podlagi 23. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu.


INDIVIDUALNI PRISTOP
Dokumentacija se izdela individualno in je prilagojena naročniku.

Cena izdelave: 290 EUR + DDV
(Za večja podjetja in podjetja s kompleksnejšo strukturo pripravimo individualno ponudbo)

DODATNE INFORMACIJE IN NAROČILO

Za dodatne informacije oziroma naročilo nas pokličite po telefonu na številko 040 292 004 ali nam pošljite elektronsko pošto na naslov: info@poslovni-biro.si.