Pravilnik o uporabi službenih vozil

S pravilnikom o uporabi službenih vozil se med drugim določi:
• uporabnike službenih vozil;
• pravila in namen uporabe službenih vozil;
• pravice in obveznosti uporabnikov;
• omejitve pri uporabi;
• sankcije v primeru kršitev pravil uporabe;
• itd…

Kdo potrebuje pravilnik o uporabi službenih vozil?
Pravilnik o uporabi službenih vozil je namenjen podjetjem, ki imajo v lasti službena vozila in želijo urediti področje uporabe službenih vozil.

INDIVIDUALNI PRISTOP
Dokumentacija se izdela individualno in je prilagojena naročniku.

Cena izdelave: 290 EUR + DDV
(Za večja podjetja in podjetja s kompleksnejšo strukturo pripravimo individualno ponudbo)

DODATNE INFORMACIJE IN NAROČILO

Za dodatne informacije oziroma naročilo nas pokličite po telefonu na številko 040 292 004 ali nam pošljite elektronsko pošto na naslov: info@poslovni-biro.si.