Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti

Podatki in informacije imajo v poslovnem svetu neprecenljiv pomen. Zato je potrebno takšne podatke in informacije varovati kot poslovno skrivnost. Potrebno je zagotoviti takšno delovno okolje, v katerem bodo poslovne skrivnosti ustrezno varovane pred zlorabami in dostopne samo pooblaščenim osebam.

S pravilnikom o varovanju poslovne skrivnosti se določi:
• podatke in informacije, ki so poslovna skrivnost;
• načine varovanja poslovne skrivnosti;
• osebe, ki imajo dostop do poslovne skrivnosti;
• morebitne omejitve pri dostopu do poslovne skrivnosti;
• sankcije v primeru zlorab oziroma razkritja poslovne skrivnosti;
• itd…

Zakaj potrebujete pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti?
V skladu z Zakonom o poslovni skrivnosti se določi način varovanja poslovne skrivnosti in odgovornost oseb, ki morajo varovati poslovno skrivnost.

INDIVIDUALNI PRISTOP
Dokumentacija se izdela individualno in je prilagojena naročniku.

Cena izdelave: 290 EUR + DDV
(Za večja podjetja in podjetja s kompleksnejšo strukturo pripravimo individualno ponudbo)

DODATNE INFORMACIJE IN NAROČILO

Za dodatne informacije oziroma naročilo nas pokličite po telefonu na številko 040 292 004 ali nam pošljite elektronsko pošto na naslov: info@poslovni-biro.si.