Dokumentacija za varstvo osebnih podatkov (GDPR)

Z dokumentacijo za varstvo osebnih podatkov se določi način varovanja osebnih podatkov in osebe, ki imajo dostop do osebnih podatkov.

Za Vas izdelamo:
• pravilnik o varstvu osebnih podatkov;
• zbirke osebnih podatkov;
• pogodbo o obdelavi osebnih podatkov;
• oceno učinkov tveganja za zlorabo osebnih podatkov;
• izjave o seznanjenosti odgovornih oseb in ostalih zaposlenih;
• vzorec soglasja za obdelavo osebnih podatkov;
• obvestilo o obdelavi osebnih podatkov;
• sklep o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (v primeru večjih tveganj za zlorabo osebnih podatkov).

Dokumentacija se pripravi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR).

Kaj pridobite z izdelavo pravilnika in ostale dokumentacije?
• uredite področje varstva osebnih podatkov;
• zadostite zakonskim zahtevam in zahtevam Splošne uredbe;
• zavarujete se pred inšpekcijskim nadzorom in predpisanimi kaznimi;
• uredite zbirke osebnih podatkov;
• določite način varovanja osebnih podatkov;
• določite odgovorne osebe za varstvo osebnih podatkov;
• itd…

INDIVIDUALNI PRISTOP
Dokumentacija se izdela individualno in je prilagojena naročniku.

Cena izdelave: od 350 EUR + DDV
(Za večja podjetja in podjetja s kompleksnejšo strukturo pripravimo individualno ponudbo)

DODATNE INFORMACIJE
Za dodatne informacije nas pokličite po telefonu na številko 040 292 004 ali nam pošljite elektronsko pošto na naslov: info@poslovni-biro.si.