Promocija zdravja na delovnem mestu za manjša podjetja

Vzorec promocije zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev.

Za Vas izdelamo:
• vzorec pravilnika o promociji zdravja na delovnem mestu;
• vzorce obrazcev za izvedbo ukrepov.

S promocijo zdravja na delovnem mestu določimo:
• ukrepe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja zaposlenih;
• aktivnosti delodajalca za promocijo zdravja;
• ukrepe za izboljšanje organizacije dela in delovnega okolja;
• itd…

Kdo potrebuje promocijo zdravja na delovnem mestu?
Vsi delodajalci morajo načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu v skladu s 6. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1).

INDIVIDUALNI PRISTOP
Dokumentacija se izdela individualno in je prilagojena naročniku.

Cena izdelave je odvisna od obsega vsebin.

DODATNE INFORMACIJE IN NAROČILO

Za dodatne informacije oziroma naročilo nas pokličite po telefonu na številko 040 292 004 ali nam pošljite elektronsko pošto na naslov: info@poslovni-biro.si.