Promocija zdravja na delovnem mestu za manjša podjetja

Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev.

Za Vas izdelamo:
• pravilnik o promociji zdravja na delovnem mestu;
• obrazce za izvedbo ukrepov.

S promocijo zdravja na delovnem mestu določimo:
• ukrepe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja zaposlenih;
• aktivnosti delodajalca za promocijo zdravja;
• ukrepe za izboljšanje organizacije dela in delovnega okolja;
• itd…

Kdo potrebuje promocijo zdravja na delovnem mestu?
Vsi delodajalci morajo načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu v skladu s 6. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1).

INDIVIDUALNI PRISTOP
Dokumentacija se izdela individualno in je prilagojena naročniku.

Cena izdelave: 190 EUR + DDV
Izdelana dokumentacija je prilagojena za manjša podjetja z do 10 zaposlenimi.
(Za podjetja s kompleksnejšo strukturo pripravimo individualno ponudbo).

DODATNE INFORMACIJE IN NAROČILO

Za dodatne informacije oziroma naročilo nas pokličite po telefonu na številko 040 292 004 ali nam pošljite elektronsko pošto na naslov: info@poslovni-biro.si.