Sistemizacija delovnih mest

Zakaj delodajalec potrebuje sistemizacijo delovnih mest?
Delodajalec je v skladu z 2. odstavkom 22. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) dolžan s splošnim aktom določiti pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za vrsto dela.

Za Vas izdelamo:
• sistemizacijo delovnih mest,
• organizacijsko strukturo podjetja,
• pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

Za vsako delovno mesto določimo:
• dela, ki jih na delovnem mestu opravlja zaposleni;
• zahtevan poklic in strokovno izobrazbo;
• potrebna znanja;
• zahtevane delovne izkušnje;
• zahtevane osebnostne lastnosti;
• sredstva in predmete dela;
• odgovornosti na delovnem mestu;
• itd…

Kaj pridobite s sistemizacijo delovnih mest?
• za vsakega zaposlenega določite dele, ki jih mora opravljati;
• natančneje določite pravila za vsa delovna mesta;
• zadostite zakonskim zahtevam;
• zavarujete se pred inšpekcijskim nadzorom;
• izognete se zakonsko predpisanim kaznim;
• itd…

INDIVIDUALNI PRISTOP
Dokumentacija se izdela individualno in je prilagojena naročniku.

Cena izdelave:

Za vsako podjetje pripravimo individualno ponudbo glede na število zaposlenih, število delovnih mest in ostale značilnosti.

DODATNE INFORMACIJE
Za dodatne informacije nas pokličite po telefonu na številko 040 292 004 ali nam pošljite elektronsko pošto na naslov: info@poslovni-biro.si.

NAROČILO
Naročilo pošljite po elektronski ali navadni pošti oziroma nas pokličite po telefonu.